Førstehjælp

 

 

 

Førstehjælpskurser til private, virksomheder og erhversskoler. I samarbjede med

Dansk Røde kors

 

Den bedste kombination af forebyggelse og skadesbegrænsning er når virksomhedens arbejdsmiljø suppleres med et skrædersyet førstehjælpskursus.